Basen dla wydr we wrocławskim zoo

Zakres prac obejmował okna podwodne, tunel z rur o średnicy 50 cm oraz duży walec zamontowany w środku basenu. Dużym wyzwaniem był montaż walca, ponieważ został on wykonany z dwóch półłuków i klejony pionowo na miejscu.

Transport poziomy walca musiał być wykonany ręcznie, gdyż korony drzew uniemożliwiły transport dźwigiem. Dlatego też pierwszy etap transportu został wykonany przy pomocy wózka widłowego, a kolejny polegał na przetaczaniu elementów akrylowych na rurkach stalowych.

W zakresie prac znalazła się również dekoracja z betonu natryskowego.