Basen Marynarki Wojennej

Realizacja zawierała dwa okrągłe okna jako podgląd aktywności nurków w basenie. Pomimo tego, że gabarytowo nie były to duże okna, to jednak ich głębokość warunkowała użycie płyt 60 i 70 mm.
 
Ponieważ basen ma ruchome dno, byliśmy związani bardzo wysokim reżimem montażu, tj. 3 mm. Dodatkowym wyzwaniem było usztywnienia okna na czas polimeryzacji uszczelki. W tym celu wykonaliśmy pod konstrukcję stalową, która trzymała okno do czasu spolimeryzowania uszczelki.