Filtracje

Opracowany przez nas system filtracji, wywodzi swoją filozofię z tzw. LLS (LIve Support System) czyli systemów stosowanych w wielkogabarytowych akwariach. Wymagania stawiane wobec takiego systemu przewyższają wymaganie klasycznej filtracji basenowej, najczęściej opartej na piaskownikach i dozowaniu chemii basenowej. 

 

Nasz system wykorzystuje duże złoże zraszane, które niezwykle efektownie przesuwa amoniak do NO2 i końcowo NO2 do NO3. Daje to wodę o klasie czystości na poziomie przydatności do spożycia.

 

Dodatkowo instalujemy sterylizatory UV, które obniżają poziom patogenów oraz likwidują glony zawieszone w toni wodnej. Oznacza to że nawet w bardzo nasłonecznionych basenach, nie występuje kwitnienie wody. 

W tym systemie nie stosuje się chloru oraz innych koagulantów, jest to całkowicie naturalny system filtracji. Co ważne, przy doprowadzeniu wody bieżącej do systemu nie wymaga on żadnych czynności serwisowych, poza jednym serwisem uruchomiającym po sezonie zimowym.