Projekt koncepcyjny oceanarium i fokarium

Projekt koncepcyjny wpisuje się w istniejącą infrastrukturę zabudowań i powierzchni działki. Wykorzystano istniejący zabytkowy budynek z którego wyprowadzono łącznik do nowej bryły Oceanarium.

 

Przepływająca przez działkę rzeka posłuży do zasilania ekspozycji uchatek (potocznie zwanych fokami). Wpisano w plan takie budynki jak zaplecze weterynaryjne czy systemy filtracji.

 

Projekt spełnia normy przyjazności ekologicznej, przykładowo dach wykorzystano jako duży zielony taras pokryty naturalną trawą. Ekspozycja jest interaktywna, zachowano też wszelkie warunki dobrostanu zwierząt.

Fokarium pełnić będzie role schronienia dla uchatek, które nie mogą powrócić do naturalnego środowiska.

Całość ekspozycji jest przyjazna osobom z niepełnosprawnościami komunikacyjnymi.

Istotną częścią ekspozycji jest całoroczna zielona szkoła z rozbudowanymi programami edukacyjnymi. Część ekspozycji jest związana z rodzimymi gatunkami fauny i flory.