Stanowisko testowania szczelności

Dla czeskiego producenta zbiorników gazowych wykonaliśmy oprawę akrylową do specjalistycznych wielkogabarytowych stanowisk testowania szczelności prototypów zbiorników do gazu płynnego. Dużym wyzwaniem był transport poziomy i pionowy panelu PMMA. Musieliśmy wykonać narzędzia, które pozwoliły na ręczne przeniesienie panelu na wysokość czterech metrów i przeniesienie go do środka komory.