Walec do badania obciążeń hydrostatycznych

Zbiornik ten został wykonany jako część większego zespołu do badań hydrostatycznych. Pomimo niewielkiej wysokości, został on wykonany z bardzo grubego akrylu tak, by był w stanie przenieść obciążenia testowe. W zbiorniku zostały zamocowane dostarczone przez klienta poprzeczki aluminiowe, które pełniły role mocowania do czujników.